Prior Medical Systems-All in Management Systeem

Verandering is de enige constante factor in de wereld.


Dit gaat zeker op voor de medische wereld. U heeft iedere dag te maken met veranderingen in de organisatie. Verantwoordingen verschuiven, wetten veranderen. Alles met het doel de kwaliteit van de zorg efficiënt op een goed niveau te houden.

Ieder niveau in de organisatie wordt geacht kennis te hebben van alle eisen die gesteld worden aan de apparatuur. Voor hoogwaardige apparatuur is dit van zelfsprekend, aangezien men voor het bedienen van de apparatuur de noodzakelijke training krijgt.

Bij de “alledaagse” apparatuur zoals thermometers en weegschalen is de perceptie anders. Al hoewel deze apparaten binnen iedere discipline gebruikt worden, is men zich minder bewust van de eisen die aan deze producten gesteld worden. Zo moeten alle weegschalen in de ziekenhuizen per 1 januari 2016, klasse III geijkt zijn.

Het Prior All In Management Systeem lost veel problemen voor u op.

Dit systeem helpt instellingen in de gezondheidszorg door :

·         Het altijd up to date houden van de weegsystemen aan de eisen

·         Het totaal verzorgen van de technische staat van de weegsystemen zonder dat dit de normale bedrijfsvoering verstoort.

·         Het verzorgen van een goede rapportage naar alle relevante afdelingen

·         Het bieden van een budget garantie.

Hoe werkt het Prior All in Management Systeem;

·         Stap 1 is de inventarisatie van alle aanwezige weegsystemen

·         Stap 2 is het opstellen van het beheersplan in samenwerking met de klant

·         Stap 3 het uitvoeren van het onderhoud, en vervangen van bestaande systemen

·         Stap 4 halfjaarlijkse rapportage over situatie aan verantwoordelijken.

 De voordelen van het Prior All in Management Systeem ;

·         Instellingen hebben voor vele jaren zekerheid over hun bestedingen

·         Betrokken afdelingen kunnen zich concentreren op de medische systemen

·         Uniformiteit in weegsystemen

·         1 contactpunt voor alle vragen rond wegen

·         Enkel geijkte klasse III systemen

·         Verlaging van de administratieve kosten

 

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u ons bereiken op: info@prior-medical.com

BMI calculator

Lengte:
Cm
Gewicht:
Kg
Uw Body Mass Index is::
0